Maatschappijleervakken, burgerschap en M&M

Op deze pagina's leest over u maatschappijleervakken (maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen) en aan maatschappijleer verwante burgerschapsopdrachten in het VO en MBO. We besteden ook aandacht aan Mens en Maatschappij in de onderbouw, omdat dit voor maatschappijleer(docenten) van belang kan zijnn. We laten zien wat de status is, welke ontwikkelingen en problemen er spelen en welke standpunten de NVLM hierin probeert te realiseren.


Veel achtergrondinformatie, exameninformatie en syllabi voor vakken, is te vinden op de site Examenblad.nl