Maatschappijleer VMBO, HAVO/VWO

Status

Maatschappijleer is een verplicht vak in het VMBO, HAVO en VWO, dus in alle profielen. Het wordt in de bovenbouw aangeboden.
Het vak heeft de status van schoolexamenvak. Dat wil zeggen dat het meetelt in de diplomering, maar niet met een Centraal Schriftelijk Eindexamen wordt afgesloten. Daarnaast maakt maatschappijleer op havo en vwo onderdeel uit van het zogenoemde 'combinatiecijfer'. 
Het aantal lesuren is niet per se voorgeschreven. In HAVO en VWO zijn er wel 120 studielasturen voorgeschreven.

Ontwikkelingen

Elders op deze site (zie Nieuws) leest u dat er vakvernieuwing bij maatschappijleer nu plaatsvindt. Lees verder op deze speciale pagina.

Standpunt NVLM

We omarmen als NVLM de ingezette vakvernieuwing. Op deze wijze kan maatschappijleer zijn rol als burgerschapsbevorderend vak goed waarmaken. En het past bij ons standpunt dat burgerschap binnen bestaande vakken moet worden gerealiseerd. Wel is van belang dat het vak dan ook omvangrijker wordt, ofwel dat er meer lesuren of studielasturen voor vrijkomen. Ook de de huidige mogelijkheid om (school)examenvakken met elkaar te compenseren zou veranderd moeten worden.