Prijs voor LIO's

Studenten, leraren in opleiding, kunnen elk jaar een onderzoek of afstudeerscriptie indienden. De NVLM biedt daarvoor een prijs aan.

Hieronder worden de toekomstige prijswinnaars gepresenteerd.