Prijs voor LIO's

Inleiding

Studenten, leraren in opleiding, kunnen elk jaar een onderzoek of afstudeerscriptie indienden. De NVLM biedt daarvoor een prijs aan.

Hieronder worden de prijswinnaars gepresenteerd. 

Prijswinnaars 2023

LIO-prijs tweede graad

Maaike Mul (bacheloropleiding HvA) deed onderzoek naar maatschappijleeronderwijs in heterogene groepen. De jury prijst de helderheid en navolgbaarheid van het onderzoek.
​​​​​​​Lees het stuk hier.

LIO-prijs eerste graadSandra Marceliis (masteropleidingen Fontys) deed onderzoek naar taalgericht vakonderwijs en maatschappijleervakken. Dit jury vond dit een relevant onderzoek, waarbij een goede toepassing van methodologie opvalt.
Lees het stuk hier.


Prijswinnaars 2022 en eerder

De prijswinnaars uit deze jaren staan, sinds gebruik van de nieuwe website, niet meer online. De NVLM beschikt nog wel over de stukken.