Algemene Ledenvergadering (ALV)

Zoals veel verenigingen houdt de NVLM elk jaar, de ALV, doorgaans in februari. We hopen altijd dat zoveel mogelijk leden zich daarvoor aanmelden. Als lid beslis je uiteindelijk over de koers van de vereniging en we stellen je stem daarin zeer op prijs. Voor aanmelding en details: in de loop van december van het jaar publiceren we de data en stukken.

Op de ALV willen we in ieder geval altijd drie onderwerpen met je bespreken en in stemming brengen:

  • Elk jaar legt het bestuur van de NVLM verantwoording af van zijn beleid door middel van het jaarverslag. De voorzitter geeft op dit verslag een toelichting en er is ruimte voor aanvullingen en vragen.
  • Ook de financiën van de NVLM zijn aan de orde. Ook hier leggen we verantwoording vanaf, via diverse financiële rapportages. De Kascommissie van de NVLM laat zijn mening over de financiële situatie van de NVLM weten.
  • Nieuwe bestuursleden treden toe en af. Als lid stemt u voor of tegen de aanstelling van een nieuw bestuur.

Het bestuur