Examenbesprekingen

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijkunde (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Op de eventspagina kunt u zich aanmelden voor de examenbesprekingen. Daarbij maken we gebruik van een forum waarop vooraf opmerkingen over de examens gemaakt kunnen worden. Je moet daarvoor wel eerst inloggen. Verder worden op de onderliggende pagina's de verslagen van voorgaand besprekingen gepubliceerd.