Beroepsstandaard

U vindt hier de Beroepsstandaard voor de maatschappijleerdocent en de uitgangspunten voor een registratieprocedure in het beroepsregister voor docenten maatschappijleer. Dit document is door een commissie bestaande uit negen NVLM-leden opgesteld in het kader van een traject dat werd georganiseerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL).

Het traject was gericht op het ontwikkelen van vakspecifieke beroepsstandaarden: wat moet iemand kunnen, kennen en doen om zich een goede vakdocent te kunnen noemen? Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over de vraag onder welke voorwaarden het instellen van een beroepsregister kan bijdragen aan het op peil houden van de kwaliteit van docenten maatschappijleer. De commissie werkte in opdracht van het NVLM-bestuur.

De eerste versie van dit document is in december 2008 overgedragen aan het NVLM-bestuur. Vervolgens is die versie voorgelegd aan de leden van de NVLM, tijdens de jaarvergadering op 6 februari 2009. Dit heeft tot enkele beperkte aanpassingen geleid in de beroepsstandaard, deze zijn nu in dit document verwerkt. De Beroepsstandaard kan in deze vorm op veel draagvlak onder de NVLM-leden rekenen. Wel plaatste een aantal leden enkele kanttekeningen bij de uitgangspunten voor de registratieprocedure, deze zijn toegevoegd aan het eind van het document.

Voor zover bekend is er geen beleid geweest of op komst die vooralsnog deze beroepsstandaard doet wijzigen.

U kunt de beroepsstandaard hieronder downloaden.

beroepsstandaard docenten maatschappijleer