Webevent maatschappijleer: De uitdagingen voor de actualisatie van de examenprogramma’s maatschappijleer!

Maatschappijleer staat aan de vooravond van de actualisatie van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Hierover kun je worden bijgepraat op een speciaal webevent op donderdag 14 juni 2022 van 16:00 – 17:00 uur. Dit webevent besteedt aandacht aan maatschappelijke uitdagingen als afnemende democratische waarden, ongelijkheid tussen beroepsonderwijs en havo/vwo, de gewenste kennis en ervaring op het gebied van burgerschap en kansengelijkheid. En aan onderwerpen als samenhang, doorlopende leerlijn, nieuwe inhouden, toetsing en burgerschap.

Samira Boutchibti, Laurence Guérin en Hessel Nieuwelink verwoorden hun visie op een aantal van deze uitdagingen. Hun statements worden bediscussieerd door presentator Cor Ottens en zijn gesprekspartners. Aan tafel zitten de leraren Mariëlle Kanters en Rianne Zuurmond-Geelhoed, schoolleider Wouter Middendorp, opleider Lars van der Bruggen en Martijn Blom, bestuurslid van de vakvereniging NVLM. Iris Schijdens van het LAKS voorziet als tafeldame de onderwerpen van gezouten en ongezouten commentaar. Han Noordink en Luuk Kampman, de curriculumexperts die vanuit SLO betrokken zijn bij de actualisatie, reflecteren op de betekenis van deze uitdagingen voor het aanstaande traject.

Een vakvernieuwingscommissie met leraren, lerarenopleiders, curriculumexperts en procesregisseur Ike Overdiep staat in de startblokken om de actualisatie van de examenprogramma’s maatschappijleer aan te pakken. Dit webevent laat zien wat er gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en vooral waarom deze actualisatie zo nodig is!

Wil je het webinar live volgen? Meld je dan aan via https://events.slo.nl/.

Examenbesprekingen 2022

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor maatschappijkunde (vmbo) en maatschappijwetenschappen (havo/vwo). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.
Net als afgelopen jaar kiest de NVLM ervoor de examenbesprekingen digitaal te organiseren. Schrijf je via deze link in voor de online examenbesprekingen van de examens in het eerste tijdvak.

Meehelpen aan de vakvernieuwing maatschappijleer?

Zoals we eerder hebben aangegeven gaat het vak maatschappijleer op de schop. Het flink verouderde programma wordt niet alleen actueel gemaakt, maar ook verbonden met burgerschapsdoelen waardoor het maatschappijleer het anker wordt voor burgerschap in de bovenbouw.

Uiteraard zijn daar ook bevlogen, geïnspireerde en kundige leraren maatschappijleer voor nodig die zich vanaf het schooljaar 2022-2023 twee schooljaren lang een dag in de week willen inzetten in de vakvernieuwingscommissie. Uiteraard betaald.

Vanaf 7 februari 2022 is de aanmelding gestart voor vier vakexperts (vakdidactici/lerarenopleiders maatschappijleer HBO en WO) en acht docenten maatschappijleer (vwo, havo en vmbo). Mail op ons redactie@nvlm.nl als je meer wil weten, of solliciteer gelijk op de aanmeldingspagina van de SLO.

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 10 februari 2022 om 19.30 uur start de Algemene Ledenvergadering van de NVLM. De vergadering zal online plaatsvinden. Als lid van de NVLM heeft u per e-mail een uitnodiging gehad zich aan te melden via een link. Wij hopen u 10 februari a.s. digitaal te mogen begroeten.

De stukken voor de vergadering:

Docentendag maatschappijleer 2022 is verplaatst

Sinds de laatste persconferentie zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Een belangrijke regel is dat bezoekers aan een evenement na het tonen van een coronatoegangsbewijs ook nog 1,5 meter afstand moeten houden.
Zowel organisatorisch als financieel is het voor ProDemos en de NVLM niet mogelijk om de Docentendag Maatschappijleer te organiseren wanneer er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
We hebben daarom helaas besloten om de Docentendag op 11 februari 2022 niet door te laten gaan, en het evenement te verplaatsen naar donderdag 16 juni 2022. Dit geldt ook voor de Docentenavond (deze wordt verplaatst van donderdag 10 februari naar woensdag 15 juni 2022).

Maatschappijleer gaat veranderen!

In februari 2022 wordt een start gemaakt met het vernieuwen van het vak maatschappijleer voor alle niveaus in het VO: voor vmbo, havo en vwo. Dit moet binnen twee jaar resulteren in een nieuw concept examenprogramma maatschappijleer. Een programma met bestaande en nieuwe ‘typische’ maatschappijleerinhouden, maar ook met een flink aantal nieuwe burgerschapsdoelen.

Deze ingrijpende veranderingen worden uiteraard ook met inbreng van docenten maatschappijleer en burgerschap vormgegeven. Daar kunt u actief bij mee helpen. Hoe dat kan, en waarmee u kunt helpen kunt u vinden op onze pagina over de aanstaande vakvernieuwing

Vacature voorzitter vaststellingscommissie maatschappijkunde vmbo

Draag je maatschappijkunde een warm hart toe, werk je in het hoger of wetenschappelijk onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?
Het College voor Toetsen en Examens is op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie maatschappijkunde vmbo. Bekijk de volledige vacaturetekst.

Noordelijke Onderwijsconferentie Atlantische Commissie

De beschermende muur als verhullende metafoor? Een nadere analyse van muren en grenzen in ons geopolitieke landschap

Hoe ordenen wij de wereld om ons heen en wat voor verschillende muren en grenzen kunnen we identificeren in ons geopolitieke landschap? De Atlantische Commissie, Hogeschool Windesheim en NHL-Stenden Hogeschool organiseren op 25 november 2021 de Noordelijke Onderwijsconferentie in Zwolle. In vier lezingen bespreken diverse experts verschillende muren en grenzen in relatie tot geopolitieke ontwikkelingen in de trans-Atlantische wereld en daarbuiten. Lees meer voor het volledige programma en aanmeldingsformulier.

Vacature lid vaststellingscommissie maatschappijkunde

Per 1 december 2021 ontstaat er een vacature in de vaststellingscommissie maatschappijkunde van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Een belangrijke taak van de vaststellingscommissie is het beoordelen van de kwaliteit de eindexamenopgaven van het centraal examen.

De NVLM mag iemand voordragen voor deze commissie, de sollicitatieprocedure verloopt dan ook via de NVLM. Interesse? Lees dan alle informatie over deze vacature. U kunt reageren tot donderdag 7 oktober.

Profielwerkstukkenproject Atlantische Onderwijscommissie

Leerlingen die hun profielwerkstuk schrijven over een thema binnen internationale vrede en veiligheid kunnen zich nu aanmelden voor het profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie.

Leerlingen krijgen hierbij extra begeleiding, ontvangen adviezen over hoe je een ‘excellent’ profielwerkstuk schrijft, en ontmoeten medeleerlingen uit het hele land. Daarnaast kunnen koppels interessante bijeenkomsten van de Atlantische Commissie én Jonge Atlantici bijwonen en zo kennismaken met het Haagse netwerk en hun kennis over actuele veiligheidsvraagstukken vergroten. Aanmelden kan tot 23 september 2021. Meer informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van de Atlantische Commissie.

Pagina 1 van 17

Foto's in de header zijn gemaakt tijdens de NVLM docentendagen van 2019 - 2022 door Bart van Vliet.

Website van de NVLM&Powered by WordPress