Over de NVLM

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) komt op voor de belangen van de vakken en inhouden Maatschappijleer, Maatschappijkunde, Maatschappijwetenschappen, MBO-burgerschap en burgerschap in het VO en de docenten die daarin lesgeven.

De doelstellingen van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer zijn:

  1. De NVLM bevordert de kwaliteit van het maatschappijleeronderwijs en bijdragen aan burgerschap.
  2. De NVLM behartigt de belangen van docenten maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen, MBO-burgerschap en docenten die burgerschap in het VO vormgeven.
  3. De NVLM informeert haar leden over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.