De NVLM organiseert


De NVLM organiseert diverse evenementen en bijeenkomsten:

-De jaarlijks wedstrijd voor het profielwersktuk van havo- en vwo-leerlingen.
-De examenbesprekingen.
-De NVLM-prijs voor leraren in opleiding (LIO's).
-De jaarlijkse Docentdag, samen met Prodemos.
-De eigen Algemene Ledenvergadering (ALV).
-Webinars en scholing onder de kop NVLM-Academy.


In het evenementenoverzicht en de kalender, zie je de planning en details. Op de afzonderlijke pagina's staan toelichten, oudere verslagen, overzichten en aanmeldmogelijkheden.