De NVLM organiseert


De NVLM organiseert diverse evenementen en bijeenkomsten:

-De jaarlijks wedstrijd voor het profielwersktuk van havo- en vwo-leerlingen.
-De examenbesprekingen.
-De NVLM-prijs voor leraren in opleiding (LIO's).
-De jaarlijkse Docentdag, samen met Prodemos.
-De eigen Algemene Ledenvergadering (ALV).
-Webinars en scholing onder de kop NVLM-Academy.

In het evenementenoverzicht en de kalender, zie je de planning en details. Op de afzonderlijke pagina's staan toelichten, oudere verslagen, overzichten en aanmeldmogelijkheden.

Alles wat de met examens en examensbesprekingen te maken heeft is dusdanig van belang dat we daar we een aparte pagina voor hebben gemaakt.