Maatschappijwetenschappen HAVO/VWO

Status

In augustus 2017 is het nieuwe programma maatschappijwetenschappen in het vierde leerjaar gestart. Vanaf 2020 doen HAVO- en VWO-leerlingen examen op basis van dit nieuwe programma. Maatschappijwetenschappen is keuzeprofielvak in de profieldelen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij en een vak in het vrije deel. Scholen moeten dit vak dan wel aanbieden. Recente cijfers geven aan dat een kleine 10% van deze leerlingen uiteindelijk eindexamen maatschappijwetenschappen doen.
De omvang van maatschappijwetenschappen is 440 studielasturen VWO en 320 studielasturen HAVO.

Ontwikkelingen

Er zijn op dit moment geen bijzondere ontwikkelingen bij dit vak te noemen.

Standpunt NVLM

De NVLM constateert dat maatschappijwetenschappen een relatief kleine positie heeft. Dit terwijl de betreffende profielen nota bene de naam "Maatschappij" dragen. We vinden dat maatschappijwetenschappen een verplicht vak moet worden binnen de twee maatschappijprofielen. Het zal daardoor ook vaker als examenvak in de vrije ruimte van de andere profielen gekozen worden.