Doelstellingen

De NVLM bevordert de kwaliteit van het maatschappijleeronderwijs.

De NVLM behartigt de belangen van docenten maatschappijleer.

De NVLM informeert haar leden over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

Nieuws

SLO zoekt vakvernieuwers

SLO zoek vakverniewers De SLO is begonnen met de werving van vakverniewers, leraren en vakexperts, voor de aanpassing van onder andere mens- en maatschappijvakken. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan op de site van de SLO. Lees meer

Oproep testcorrectie Maatschappijwetenschappen

Testcorrectie Maatschappijwetenschappen Het CvTE organiseert op vrijdag 17 mei, in Vergadercentrum Vredenburg, een testcorrectie van het examen Maatschappijwetenschappen. De bedoeling is met een concept-correctievoorschrift van het centraal examen maatschappijwetenschappen VWO te werken, om zo te kunnen nagaan of het concept-correctievoorschrift juist en volledig is. Het CvTE wil dit voor maximaal 24 docenten organiseren. Vind je dit interessant? Houd onze Nieuwsbrief voor details in de gaten. Lees meer

Training examencorrectie

Training examencorrectie Op woensdag 6 maart organiseert het College voor Toetsen en Examens samen met Stichting Cito de bijeenkomst ‘Aan de slag met Examencorrectie vmbo’ in Zwolle.Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor startende docenten die centrale examens afnemen bij de algemene vakken vmbo, zoals maatschappijkunde. Deze is gepland van 16.45 – 20.15 uur bij Hogeschool Windesheim. De bijeenkomst start met een korte inleiding over de totstandkoming van centrale examens. Na een maaltijd gaan de docenten aan de slag met een workshop per vak. Geïnteresseerd? Neem contact op met p.vanderbent@cvte.nl van het CvTE. Lees meer

Nieuw programma maatschappijleer: praat mee

Praat mee over het nieuwe maatschappijleer Onder begeleiding van de SLO werkt de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer aan de herziening van het programma van het vak maatschappijleer voor vmbo, havo en vwo. Veel informatie over de voortgang vind je hier: http://actualisatieml.nl/maatschappijleer. Zie ook de pagina op onze site die over dit vak gaat. In dit nieuwsbericht kondigen we de eerste besprekingen aan. Dit voorjaar mogen we met een groep leden onderdelen van het langverwachte nieuwe programma maatschappijleer gaan bespreken. Het gaat dan voornamelijk over de afsluiting van het vak. Daarvoor... Lees meer

Atlantische onderwijsconferentie 2024

Atlantische onderwijsconferentie 2024 - The Weaponization of Everything Op woensdag 20 maart 2024 organiseert de Atlantische Commissie haar jaarlijkse nascholingsconferentie in Paushuize te Utrecht, met als thema: ‘The Weaponization of Everything. Oorlogsvoering op nieuwe terreinen in de samenleving’. Conflicten worden vandaag de dag niet meer uitsluitend uitgevochten aan het front. Steeds vaker verschuift ‘oorlogsvoering’ naar de samenleving en worden andere middelen ingezet als wapen. Denk hierbij aan migratiestromen om overheden onder druk te zetten, het gebruik van (des)informatie om beeldvorming te... Lees meer

Aankomende activiteiten

Het NVLM-bestuur organiseert verschillende activiteiten voor docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, maatschappijkunde en burgerschap:

Bekijk al onze activiteiten