Profielwerkstuk

De NVLM organiseert al enige tijd voor HAVO- en VWO-leerlingen die met een maatschappijwetenschappelijk onderzoek een profielwerkstuk hebben geschreven. Vanaf schooljaar 2023/2024 willen we ook voor VMBO-leerlingen een prijs ter beschikking stellen. Leerlingen krijgen een mooie prijs als hun profielwerkstuk van bijzondere kwaliteit is. Ieder jaar geeft de NVLM de prijsuitreiking feestelijk vorm, waarbij een prominent de prijs uitreikt. Er is een onafhankelijke jury die de stukken beoordeelt.

Hieronder de winnende stukken en de mening van de jury.

Winnaar 2024 HAVO

Leerling: Noor Anker
Begeleidend docent: Madelijne Koender
Titel: Idolen: De krachtige invloed op jonge geesten in Nederland
Inhoud: Noor onderzocht of idolen van invloed zijn op de opvattingen van leerlingen. De uitkomst is een verrassing...
Juryrapport: Noor koppelt op knappe wijze mediatheorieën aan mogelijke factoren die invloed hebben én aan de gevolgen daarvan op jongeren tussen 15 en 25 jaar.

havo_pws_2024.jpg
Noor, begeleider Madelijne en burgemeester Marcouch van Arnhem

Winnaars 2023 VWO

Leerlingen: Lara Löwinger, Ronja Hartman
Begeleidend docent: Wessel Smit
Titel: Hoe politieke partijen de kiezer soms uit het oog verloren in hun verkiezingscampagnes
Inhoud: Lara en Ronja interviewden bij politieke campages betrokken mensen om zo te onderzoeken of juist deze campagnes van deze partijen bijdragen aan minder vetrouwen in de politiek.
Juryrapport: Een zeer gefundereerd en theoretisch goed onderbouwd stuk, waarbij de Lara en Ronja een bewonderenswaardige onderzoeksgroep wisten te benaderen, waaronder landelijke politici. Relevant onderwerp.

PWS_2023_leerlingen_vwo.JPG
Lara, Ronja en Rotterdams gemeenteraadslid Dieke van Groningen

Winnaars 2023 HAVO

Leerlingen: Vera Troost en Nova Meijer
Begeleidend docent: Annet van de Zandt
Titel: Armoede kan ook jou overkomen
Inhoud: Vera en Nova laten zien dat armoede niet alleen een kwestie is van individuele keuzes, maar zeker ook van sociale factoren. Zij onderzoeken dit vooral in de gemeente Goeree-Overflakkee, door naar hulpverlenende te kijken.
Juryrapport: Van alle HAVO-stukken onderscheidde dit stuk zich door de sociaal-wetenschappelijke benadering van een vraagstuk. Knap werk, bij elkaar gebracht in een heel leesbaar stuk.

PWS_2023_leerlingen_havo.JPG
Vera, Nova en begeleidend docent Annet van der Zandt

Winnaars 2022

De eervolle vermelding 2022

Leerling: Zara Nijzink-Laurie
Begeleidend docent: Henri van Nispen
Titel: What schoolgirls think of the menstrual cup
Inhoud: De menstruatiecup is een alternatief voor maandverband of tampons. Zara heeft onderzocht of dit ge-bruikt wordt, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, en hoe dat gewaardeerd wordt door de gebruikers.

Uit het juryrapport: Complimenten voor de onderzoeksopzet, die is universiteitswaardig. En geheel in het Engels. Het gebruikmaken van het specifieke perspectief van maatschappijleer en maatschappelijk wetenschappen (dus de sociaal-wetenschappelijke blik) zou met het oog op het huidige examenprogramma sterker naar voren kunnen komen. Daarom wel een zeer verdiende vermelding, maar geen eerste prijs.

Eerste prijs VWO 2022

Leerling: Maria Daniljan
Begeleidend docent: Annet van der Zandt
Titel: Parasociale relaties en het tienerbrein
Inhoud: parasociale relaties zijn eenzijdige relaties die mensen met mensen aangaan die zo nooit echt zullen ken-nen, denk aan mediapersoonlijkheden (b.v. een popartiest). Mari onderzocht zowel kwalitatief als kwantitatief welke effecten deze relaties hebben en kwam tot de genuanceerde conclusie dat die effecten negatief kunnen zijn (negatieve zelfperceptie, agressiviteit), naast enkele positieve effecten.

Uit het juryrapport: Een superknap werkstuk, echt maatschappijwetenschappen in opzet en structuur, dus vanuit een duidelijke sociaal-wetenschappelijke invalshoek.

Eerste prijs HAVO 2022

Leerling: Vera Vroegindeweij en Bente Kik
Begeleidend docent: Annet van der Zandt
Titel: Verschillen in jeugdculturen in de jaren 60 en de huidige tijd
Inhoud: Een onderzoek over de verschillen tussen jeugdculturen in de jaren 60 en de huidige tijd tussen Goeree-Overflakkee en Rotterdam.

Uit het juryrapport: Een echt werkstuk maatschappijwetenschappen dat uitstekend past bij het eindexamenprogramma. Dit bleek voor veel inzendingen moeilijk, maar deze inzending is daar zeker in geslaagd.

Winnaars 2021

Eerste prijs VWO

Titel:  De leeftijd van Eenzaamheid (officieel)
Leerlingen: Elf van Dijk & Ilse Hoogveld

Eerste prijs HAVO

Titel: Het lerarentekort
Leerling: Eva Duisterwinkel

Winnaar 2020

Eerste prijs VWO

Titel: Wat een geluk, prestatiedruk
Leerlingen: Anne Hopmans & Judith de Groot

Eerste prijs HAVO

Titel: Tolerantie, waar leggen wij de grens?
Leerling: Maria Daniljan

Verslag uitreiking Profielwerkstukprijs 2020

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar bij de profielwerkstukwedstrijd van de NVLM. Vanuit de havo hadden we 6 inzendingen en vanuit het vwo maar liefst 25 inzendingen. We hopen volgend schooljaar de aantallen te verdubbelen. Dus stuur de topstukken volgend schooljaar allemaal in!

De kwaliteit van de inzendingen was hoog en uiteindelijk waren er drie winnaars. Een havo leerling en twee vwo leerlingen. In onderstaande juryrapporten kunnen jullie de overwegingen van onze geweldige jury lezen. Zij hebben zich in de profielwerkstukken verdiept en online over vergaderd.

Bijzonder was de huldiging van de winnaars in corona-tijd. Na overleg met dhr. Bisschop (Tweede kamerlid van de SGP) en Marcel Mooijman (voorzitter NVLM) werd het een online video-chat. Deze is als erg apart en leuk ervaren. De leerlingen mogen in ieder geval zodra het binnenhof weer opengaat, als nog op bezoek bij Dhr. Bisschop. Naast deze video-meeting hebben de winnaars een tablet en oorkonde ontvangen per post. De prijs werd mogelijk gemaakt door: Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en Iclon, Universiteit Utrecht en Fontys Lerarenopleiding Tilburg! Heel veel dank hiervoor.


Voorbeeldwerkstukken

Neem contact op met het bestuur om een van deze stukken in te zien:

Kwajongens en prinsesjes - Invloed van seksetypering bij wangedrag in de klas (vwo)
Groepsdruk onder adolescenten (havo)
Trial by Media. De invloed van de media op de rechterlijke macht in Nederland. (havo)
Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie.(vwo)
Indoctrinatie als democratische deugd. Een filosofisch pleidooi voor politieke stellingname en het weigeren van neutraliteit binnen het onderwijs. (vwo)
Actie reactie: een onderzoek naar de reactie van jongeren van 12 tot 18 jaar op gewelddadige televisie (vwo)
Het conflict tussen Rusland en de Oekraïne. (havo)
Wie dit leest, krijgt 50 cent (vwo)
Obesitas (havo)
De Europese Grondwet. De redenen achter het 'nee' van Nederland (vwo)
De Verklaring Omtrent het Gedrag (vwo)
Hoe heeft de hype rondom Project X in Haren kunnen ontstaan? (havo)
Theorieën getoetst (vwo)
Deel 1: The Wire in Nederland? (havo)
Deel 2: Damsco - scenario (havo)