Mens en Maatschappij in de onderbouw

Mens en maatschappij is strikt genomen geen schoolvak maar een leergebied in de onderbouw VO dat in eerste instantie niet veel met maatschappijleervakken van doen heeft. Toch is er een bepaalde samenhang tussen dit leergebied en maatschappijleer.

Status

"Mens en Maatschappij" is de naam voor een leergebied, naast leergebieden als bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Rekenen en wiskunde. Een leergebied is een reeks samenhangende kerndoelen die scholen in de onderbouw moeten realiseren. Hoe ze dat willen doen, is aan de school te bepalen.
De wet zegt dat in de kerndoelen aandacht moet zijn voor aspecten van diverse schoolvakken. Voor Mens en Maatschappij staan daartoe onder andere aardrijkskunde en geschiedenis genoemd. Maatschappijleer niet. 
Scholen vertalen de kerndoelen vaak op twee manieren: met aparte schoolvakken of geïntegreerd. Docenten aardrijkskunde en geschiedenis zijn zonder meer bevoegd. Maar als Mens en Maatschappij geïntereerd aangeboden wordt, zijn maatschappijleerdocenten, onder voorwaarden, bevoegd dit te geven. Zie ook de pagina Bevoegdheden.

Ontwikkelingen

De komende jaren worden de kerndoelen onderbouw herzien. Een van de vernieuwingen is dat er aparte doelen voor burgerschap gaan komen. De Minister heeft de opdracht daartoe aan de SLO gegeven.

Standpunten NVLM

De NVLM vindt dat maatschappijleer ook een van de wettelijke vakken moet zijn die voeding geven aan de kerndoelen Mens en Maatschappij. De daaraan gekoppelde bevoegheden dienen daarna gelijkgeschakeld te worden met aardrijkskunde en geschiedenis. Als scholen besluiten, in dit toekomstige geval, de kerndoelen in aparte schoolvakken aan te bieden, dan wordt maatschappijleer daardoor ook een onderbouwvak.